Voorwaarden voor het gebruik van Mixel AI

Mixel AI is een dienst van Mixel. Mixel staat bij de Kamer van Koophandel ingeschreven onder het nummer 08203936. Er kan via e-mail contact worden opgenomen via info@mixel.nl.

Op deze dienst zijn de voorwaarden van Nederland ICT van toepassing. Deze kun je downloaden via deze link.

Met je aanmelding stem je ermee in dat je service e-mails van Mixel ontvangt, met informatie over nieuwe ontwikkelingen.

Tegen betaling krijg je een maand toegang, op basis van een Fair Use Policy. Dat betekent dat je gebruik in lijn moet liggen van het gemiddelde gebruik van de andere klanten van Mixel AI. In de praktijk komt dat voor de meeste mensen neer op een onbeperkt gebruik van Mixel AI.

De functionaliteit van Mixel AI is gebaseerd op kunstmatige intelligentie (AI). AI geeft niet altijd dezelfde resultaten: als je een opdracht tweemaal uitvoert, kun je twee keer verschillende resultaten krijgen. AI is nieuwe technologie, en volop in ontwikkeling. Het kan zijn dat AI taken niet uitvoert zoals jij verwacht, en dat kan een uitkomst geven die je niet verwacht. Mixel is niet verantwoordelijk voor de resultaten van de AI.

Invoervelden mogen alleen worden gebruikt voor de invoer van gegevens die je wilt laten verwerken door AI-commando's van Mixel. Het is niet toegestaan om je eigen commando's (prompts) in de invoervelden te typen, om de bedoelde werking van het systeem te omzeilen.

Verwerking van gegevens

De gebruiker van Mixel AI beschikt als verantwoordelijke over persoonsgegevens en deelt deze met verwerker. Verwerker is in dit geval Mixel AI. Het onderwerp van de verwerking is het verwerken van gegevens, die worden omgevormd tot een prompt, om daarmee op basis van AI een resultaat te genereren. Mixel slaat zowel de invoer voor als het resultaat van een AI-aanroep op. Deze gegevens worden door Mixel enkel gebruikt ter verbetering van de kwaliteit van de dienstverlening.

De volgende persoonsgegevens worden verwerkt:
Van u als gebruiker (de persoon of onderneming welke een account aanmaakt bij Mixel AI):
De duur van de verwerking begint op het moment van registratie bij Mixel AI. Gegevens van u als gebruiker worden verwijderd nadat u een schriftelijk verzoek indient uw account te beƫindigen. Gegevens welke u in het systeem heeft ingevoerd worden verwijderd op het moment dat uw account beƫindigd wordt, of wanneer u zelf deze gegevens verwijdert.

Subverwerkers
Mixel gebruikt een datacentrum in Nederland, van webhostingprovider Antagonist (www.antagonist.nl). De applicatie Mixel wordt gehost in Nederland.

De invoer van gegevens in invoervelden van de AI-module in de applicatie wordt verwerkt door OpenAI (www.openai.com) en Replicate (www.replicate.com) in de Verenigde Staten. Er worden geen gegevens over jouw account gedeeld met OpenAI en Replicate, tenzij je deze zelf in het AI-invoerveld invoert.

Bij het aanschaffen van extra credits wordt de betaling afgehandeld door Stripe (www.stripe.com) in de Verenigde Staten. Er wordt via iDeal betaald, en de daarvoor benodigde gegevens, aangevuld met een e-mailadres worden verwerkt door Stripe.